Yedikule Göğüs Hastalıkları
           Hastanesi Göğüs Cerrahi Merkezi 1. Cerrahi
           Kliniği
AMELİYATLAR
< ANA-SAYFA > < HASTALIKLAR > < MAKALELER > < SİGARA > < ENGLISH-VERSION >
 
Kliniğimizde Yapılan Ameliyatlar

Kliniğimizde Yapılan Ameliyatlar:

Akciğer kanserine yönelik ameliyatlar (Mediastinoskopi, mediastinotomi, rezeksiyonlar).

Akciğerde hacim azaltıcı ameliyat (Volume Reduction Surgery).

    Akciğerde amfizemli hastalara yapılan ameliyat, merkezimizde başarı ile yapılmaktadır. Amfizem hastalarının solunum fonksiyonlarını ve egzersiz kapasitesini arttırmak, dispne (nefes darlığı) hissini azaltmak ve hayat kalitesini arttırmak amacına yönelik olarak yapılmaktadır.

Video yardımlı göğüs cerrahisi (VATS; Endoskopik göğüs cerrahisi).

Göğüs deformiteleri (doğuştan şekil bozukluğu) ameliyatları.

Mediastinal Kitlelere Yönelik Yapılan Ameliyatlar

Pnömotoraks Cerrahisi

Doğumsal Akciğer Hastalıklarına Yönelik Ameliyatlar

Büllektomi ameliyatları.

Akciğerin iltihaplı hastalıklarına yönelik ameliyatlar (Bronşektazi, tüberküloz, aspergillosis vb.).


Makaleler Bölümünde bu ameliyatlar hakkında teknik yazılar bulabilirsiniz.