Genel Bilgiler  
                   Sigara
                Hastal�klar
               Ders Notlar�             
    Doktorlar ��in
Temel Konular ve Konferanslar
                Makaleler
                Seminerler
             �lgin� Olgular
 
        �lgili �nternet Siteleri
                     English
  Prof. Dr. Akif Turna
                     �leti�im
En Son Eklenen:
Nadir Plevra T�m�rleri
 G���s Cerrahisi'ni ilgilendiren Hastal�klar ile
G���s Cerrahisi Ameliyatlar� Hakk�nda Genel ve Akademik Bilgiler

   

             Spontan Pn�motoraks                      
                                                      Seminerler 
   Uniportal VATS Kitabi

 vatsVATS   

Haz�rlayan: Prof.Dr.Akif Turna (aturna@istanbul.edu.tr)
   
Sitemize ziyaret say�s�: