Sitemizde Arama:  
 
Benzerleri dahil et!  
  

 tarafından desteklenmekteyiz.
    Genel Bilgiler
    Sigara
    Hastalıklar
    Hakkımızda
    Ekibimiz
    Tarihçe
    Ameliyatlar
    Adres - Telefon
    Doktorlar İçin
    Temel Konular
    Makaleler
    Seminer Notları
    Araştırmalarımız
    İlginç Olgular
    Diğerleri
    Kültür ve Sanat
    Linkler
    English

Tarihçemiz


II. Dünya Savaşı sonunda Dünyada olduğu gibi, ülkemizde de büyük artış görülen verem hastalığının önlenebilmesi için 1950' li yıllarda Bakanlığımız, gayrimenkulun bir kısmı Balıklı Rum Vakfına ait olan Hastanemizi kiralamıştır. Hastanemiz Zeytinburnu ilçesinde olmasına rağmen o zamanlar, Yedikule' nin daha meskun bir yer olmasından Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi adını almıştır. Şu an, Balıklı Rum Vakfına ait tarihi mimari özelliği olan tesisler ve hazineye ait olan parsel üzerinde yapılan ek binalarla takriben 60 dönümlük bir alan içinde 14 ayrı servis ve hizmet binasında faaliyette bulunmaktadır.

1980 yılında Hastanemiz bünyesinde Göğüs Cerrahi Merkezinin kurulmasıyla adı, Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi ve Göğüs Cerrahi Merkezi olmuştur.

510 Standart kadro yatak kapasiteli Hastanemiz, Dahili, Cerrahi ve Çocuk Göğüs Hastalıkları dallarında Trakya, Marmara ve Batı Anadolu bölgesine dolayısı ile tüm Türkiye' ye eğitim hastanesi olarak hizmet vermektedir.

Bu hizmet başta Tüberküloz, Astma Bronşiyale, KOAH, Kronik Akciğer Hastalıkları, Akciğer Kanseri olmak üzere tüm solunum sistemi hastalıklarını kapsamaktadır. Yılda 6000 civarında yatarak, poliklinik düzeyinde ise 50.000 in üzerinde hasta tedavi edilmektedir.

Hastanemizde halen 7 Göğüs Hastalıkları servisinde toplam 34 uzman, 36 asistan, 3 Göğüs Cerrahi servisinde de 12 uzman ve 23 asistan bulunmaktadır. Ayrıca Biyokimya, Bakteriyoloji ve Patoloji Laboratuarları uzmanlarıkları alanında ayrı ayrı hizmet vermektedir.


Hazırlayanlar: Akif Turna (İçerik), Cem Ahmet Mercan (Html & Grafik).   E-posta adresimiz: yedikulehastanesi@yahoo.com